Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi: 

1. Liên hệ công tác (trong giờ hành chính):
    - SĐT: (02143) 842 345
    - Email: bvsannhilc@gmail.com

2. Tư vấn và đăng ký dịch vụ Sản phụ khoa:
    - Hotline: 0868.966.028

3. Tư vấn và đăng ký dịch vụ Nhi khoa:
    - Hotline: 0866.250.250