Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 824
  • Trong tuần: 10 617
  • Tất cả: 1447118
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH LÀO CAI

 CÔNG ĐOÀN

BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH LÀO CAI

A. LỊCH SỬ

        Công đoàn cơ sở bệnh viện sản Nhi tỉnh lào Cai được thành lập từ ngày thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai 15/03/2013. Ban chấp hành cơ sở nhiệm kỳ thứ nhất 2013-2017gồm 9 đồng chí, Chủ tịch công đoàn cơ sở đồng chí Hồ Thị Kim Hoa - Phó giám đốc bệnh viện. Nhiệm kỳ II nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 9 đồng chí, Chủ tịch công đoàn cơ sở đồng chí Trần Quốc Khánh

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

anh tin bai
   

 

C. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

          Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền bệnh viện; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

2.2. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên,người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.

2.3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

2.4. Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức,viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

2.5. Phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

2.6. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 


Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022
   
   
 
Hội thi “Tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử, tìm hiểu kiến thức

chăm sóc bà mẹ trẻ em 2016”

 
 
 

 
 
 

Hội diễn văn nghệ và thi nấu ăn

chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 
 
 
 

Hội diễn văn nghệ

Hoạt động thể thao

 
 
 

Công đoàn cơ sở chăm lo cho con em cán bộ viên chức và bệnh nhi điều trị

 tại Bệnh viện Sản Nhi nhân ngày “Quốc tế thiếunhi 1/6” và “Tết trung thu”

Công đoàn khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho cán bộ viên chức

 

E. THÀNH TỰU

1. Từ ngày thành lập đến nay. Công đoàn cơ sở bệnh viện luôn được Công đoàn Ngành Y tế Lào Cai khen thưởng công đoàn cơ sở vững mạnh.

2. Công đoàn bệnh viện đạt giải Nhì  hội thi “Tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử và tìm hiểu kiến thức chăm sóc bà mẹ trẻ em năm 2016” của Ngành y tế Lào Cai.

3. Hội thi văn nghệ quần chúng ngành y tế năm 2014: Công đoàn cơ sở bệnh viện đạt 1 giải A, 2 giải B, 1 giải C.

4. Hội thi cầu lông, bóng bàn công đoàn ngành 2015. Công đoàn cơ sở bệnh viện Sản Nhi đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải 3. Xếp thứ 3 toàn đoàn.

5. Công đoàn bệnh viện luôn đạt thành tích cao trong Giải cầu lông truyền thống 5 bệnh viện tuyến tỉnh chào mừng ngày 27/2 hàng năm.

         

 

         

 

 

 

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !